Διεύθυνση: Σόφια, Βουλγαρία, οδός «Προφ. Γκεόργκι Ζλατάρσκι» №9, όρ. 4, διαμ. 15

Email: office@vnmarketresearch.eu

Τηλέφωνο: +359 886194333