Ние извършваме онлайн маркетингови проучвания. За целта използваме специален софтуер и професионални интервюери. Услугите, които предлагаме са:

Изготвяне и написване на въпросници
Програмиране на онлайн проучвания и онлайн анкети
Обработка, анализ и предоставяне на данни
Потребителски онлайн панели в България и Гърция
Изграждане и управление на онлайн панели