Какво предлагаме?

Пълен набор от висококачествени услуги като:

  • Онлайн потребителски панели в България, Македония и Гърция.
  • Създаване и изграждане на клиентски панели.
  • Провеждане на качествени и количествени проучвания.
  • Създаване и скриптиране на въпросници и анкети.
  • Обработка на данни.
  • Кодиране на данни от отворени въпроси.
  • Форматиране и доставка на данни според спецификациите на клиента.
  • Извършване на цялостен анализ на данни и презентиране на резултатите.

Кои сме ние?

Специализиран екип от висококвалифицирани професионалисти, обучени за работа с различни специални софтуерни програми, предоставящи резултати с фокус върху нуждите на клиента.