Политика за поверителност

Вашата конфиденциалност в интернет е много важна за VN Market Research. Задължени сме да запазваме конфиденциалността на личната информация (която изискваме от вас, за да можем да ви дадем възможността да участвате в панела). Наша главна цел е да превърнем участието Ви в онлайн маркетингови проучвания в приятно преживяване. Нашите он-лайн маркетингови проучвания нямат за цел да Ви продават продукти или да искат пари от Вас

Пазим личната ви информация, използвайки най-добрите софтуер и хардуер техники, методи и процедури.

Целта на нашата политика за конфиденциалност е да Ви запознаем с начините, по които събираме, съхраняваме и предпазваме информация свързана с вас, а и за да можете да разберете правата си във връзка с тази информация.

Каква информация се изисква и с каква цел

При регистрацията си във VN Market Research Community Вие доброволно предоставяте лична информация (име, пол, дата на раждане и имейл) удостоверяваща Вашата самоличност, която ние съхраняваме. Друг начин за получаване на информация е чрез проучванията.

При участието Ви в проучвания, ние събираме вашите отговори, обединяваме ги с отговорите на другите участници и предоставяме резултатите на нашите клиенти. Вашите отговори се предоставят в общ, анонимен вид, което означава, че информацията по никакъв начин няма да носи или дава лични данни за Вас.

Използваме Вашия имейл, за да Ви изпращаме покани за онлайн маркетингови проучвания и да Ви известяваме за новини относно VN Market Research Community.

Използваме Вашето име и посочен от Вас адрес, за да Ви изпратим наградите получени от участие в проучвания.

Използваме личната информация, получена чрез проучванията, за да анализираме резултатите.

Чрез информацията за Вас се потвърждава Вашата самоличност и адрес. При установяване на грешна или подвеждаща информация имаме право да прекратим членството Ви във VN Market Research Community. Mоже да използваме информация като имейл, дата на регистрация, IP адрес с цел проверка достоверността на нашия списък от имейл адреси при поискване от Доставчик на Интернет услуги.

Лица под 14 години

VN Market Research Community не събира Лична Информация от лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техен родител(настойник). Ние насърчаваме родителите(настойниците) на лица на и под 14 години редовно да проверяват и контролират децата си при употребата на имейл и други дейности в интернет пространството.

Конфиденциалност

VN Market Research Community полага големи усилия, за да защити конфиденциалността на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която сме изискали от панелистите. Ние никога няма съзнателно да предоставим достъп до тази информация на никой извън VN Market Research. Ние правим сериозни инвестиции в своя сървър, база данни, резервна база данни, защитна стена и технологии за закодиране, за да защитим информацията, която изискваме от нашите панелисти. Всички служители на VN Market Research са задължени да спазват условията на тази Политика за Конфиденциалност. Политиката за Конфиденциалност задължава тези служители да пазят информацията на панелистите стриктно конфиденциална. Задължението остава и след като служителят напусне нашата компания. Вие също трябва да се включите в процеса по защита на вашата информация. Вашата парола за VN Market Research Community е конфиденциална и ви препоръчваме да не я разкривате на никого и да не давате възможност на никой да я разкрие.

Граници на Конфиденциалността

В изключителни ситуации (ако се изисква по закон, съдебна заповед и др.) личната Ви информацията може да бъде предоставена на трета страна, за което ще бъдете своевременно уведомени!

Прекратяване на членството във VN Market Research Community

За да прекратите своето членство във VN Market Research Community трябва да изпратите електронно писмо на адрес panelcare.bg@vnmarketresearch.eu. След получаването на това писмо в рамките на работен ден Вашето членство ще бъде прекратено като цялата прилежаща информация, която е събрана в нашият панел ще бъде изтрита. Като резултат Вие няма да получавате повече покани за проучвания. След изтриването на Вашият профил ще получите потвърждение от екипа на VN Market Research Community, че Вашият профил и цялата прилежаща информация са изтрити.

Съгласие с Политиката по Конфиденциалността

При присъединяването към VN Market Research Community, Вие се съгласявате с условията на тази ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. Може да променим нашата Политика за Конфиденциалност в определен момент, така че ви предлагаме периодично да преглеждате тази страница. Ако направим някакви промени в нашата политика по конфиденциалността, ще изложим промените тук. Ако продължите да използвате софтуера на VN Market Research Community след промяна в политиката ни, това се счита за съгласие с нея и промените в нея.

Кои сме ние?

VN Market Research

Публикувана: 22 Август 2018
Последна редакция: 04 Октомври 2021