Τι προσφέρουμε;

Πλήρη γκάμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όπως:

  • Διαδικτυακά πάνελ χρηστών στη Βουλγαρία, στη Μακεδονία και στην Ελλάδα.
  • Δημιουργία και κατασκευή πάνελ πελατών.
  • Διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών.
  • Δημιουργία και σύνταξη ερωτηματολογίων και ερευνών.
  • Επεξεργασία δεδομένων.
  • Κωδικοποίηση δεδομένων από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
  • Μορφοποίηση και παράδοση δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.
  • Εκτέλεση ολοκληρωμένης ανάλυσης δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ποιοι είμαστε?

Μια αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης, εκπαιδευμένοι να εργάζονται με διάφορα ειδικά προγράμματα λογισμικού, που προσφέρουν αποτελέσματα με έμφαση στις ανάγκες του πελάτη.