Εμείς πραγματοποιούμε επιγραμμικές υπηρεσίες μάρκετινγκ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και επαγγελματίες ερευνητές. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

Προετοιμασία και συγγραφή ερωτηματολογίων
Προγραμματισμός online ερευνών και online ερωτηματολογίων
Επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδομένων
Online πάνελ καταναλωτών στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα
Δημιουργία και διαχείριση των οnline πάνελ