Πολιτική Απορρήτου

Η εμπιστευτικότητά σας στο Διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική για την VN Market Research. Είμαστε υποχρεωμένοι να φυλάξουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων (τα οποία ζητάμε από εσάς, για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο πάνελ). Ο βασικός σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την συμμετοχή σας στις διαδικτυακές έρευνες αγοράς σε ευχάριστη εμπειρία. Ο σκοπός των διαδικτυακών μας ερευνών δεν είναι να σας πουληθούν προϊόντα ή να σας ζητηθούν χρήματα.
Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα λογισμικά, hardware, μεθόδους και διαδικασίες.
Ο σκοπός της πολιτικής εμπιστευτικότητάς μας είναι να σας δείξουμε τους τρόπους, με τους οποίους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας, αλλά και να μπορέσετε να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές.

Τι δεδομένα απαιτούνται και με τι σκοπό;

Με την εγγραφή σας στην VN Market Research Community εσείς εκούσια παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, φύλλο, ημ. γεννήσεως και ηλ.διεύθυνση), τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά σας και τα οποία προστατεύουμε. Άλλος τρόπος λήψης των πληροφοριών αυτών είναι μέσω των ερευνών.

Κατά την συμμετοχή σας στις έρευνες, συλλέγουμε τις απαντήσεις σας, τις ενώνουμε με τις απαντήσεις των υπολοίπων ερωτηθέντων και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα στους πελάτες μας. Οι απαντήσεις σας παραχωρούνται σε γενική, ανώνυμη μορφή, το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά με κανένα τρόπο δεν θα φέρουν ή θα δώσουν προσωπικά δεδομένα για σας.

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικώς έρευνες αγοράς και για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα της VN Market Research Community.

Χρησιμοποιούμε το όνομά σας και την διεύθυνσή σας για να σας αποστέλλουμε τα χρήματα και τα δώρα που θα λάβετε από την συμμετοχή σας στις έρευνες.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, που έχουμε λάβει μέσω των ερευνών για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα.

Μέσω των πληροφοριών για σας, βεβαιώνεται η ταυτότητα και η διεύθυνσή σας. Σε περίπτωση διαπίστωσης λανθασμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών, έχομε το δικαίωμα να διακόψουμε την συμμετοχή σας στην VN Market Research Community. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία όπως το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, την ημερομηνία εγγραφής και την διεύθυνση IP σας για να επαληθεύσουμε την αυθεντικότητα της λίστας μας από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ζητηθεί από την υπηρεσία παροχής Internet.

Άτομα κάτω των 14 ετών

Η VN Market Research Community δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 14 ετών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση γονέα (κηδεμόνα) τους. Ενθαρρύνουμε τους γονείς (κηδεμόνες) των ατόμων κάτω και άνω των 14 ετών να ελέγχουν τακτικά και να παρακολουθούν τα παιδιά τους κατά την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.

Εμπιστευτικότητα

Η VN Market Research Community δίνει μεγάλη προσοχή στην προστασία του απορρήτου της ταυτότητας, των προτιμήσεων και άλλων πληροφοριών, που έχουμε απαιτήσει από τα μέλη της. Ποτέ συνειδητά δεν θα παρέχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο έξω από την VN Market Research. Κάνουμε σημαντικές επενδύσεις στον διακομιστή μας, στην βάση δεδομένων, στην βάση δεδομένων ασφαλείας, στον τοίχο προστασίας και στις τεχνολογίες κρυπτογράφησης ώστε να προστατέψουμε τις πληροφορίες που απαιτούμε από τα μέλη μας. Όλοι οι εργαζόμενοι της VN Market Research οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εμπιστευτικότητας). Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαιτεί από τους εργαζομένους αυτούς να προστατεύσουν τις πληροφορίες των μελών αυστηρώς εμπιστευτικά. Η υποχρέωση αυτή παραμένει ακόμα και όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την εταιρεία. Εσείς επίσης θα πρέπει να συμμετάσχετε στην διαδικασία προστασίας των δεδομένων σας. Ο κωδικός πρόσβασής σας στην VN Market Research Community είναι εμπιστευτικός και σας προτείνουμε να μην τον αποκαλύψετε σε κανέναν, και να μην δώσετε σε κανέναν την ευκαιρία να τον αποκαλύψει.

Όρια Εμπιστευτικότητας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (εάν απαιτείται από το νόμο, από δικαστική απόφαση, κλπ.) τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτα πρόσωπα, για το οποίο θα ενημερωθείτε εγκαίρως!

Τερματισμός συνδρομής στην VN market research Community.

Για να τερματίσετε τη συνδρομή σας στην VN Market Research Community πρέπει να στείλετε ένα e-mail στο panelcare.gr@vnmarketresearch.eu. Κατόπιν λήψης αυτού του e-mail και εντός μιας εργάσιμης ημέρας, η συνδρομή σας θα τερματιστεί και όλα τα σχετικά στοιχεία που συλλέγονται στον πάνελ μας θα διαγραφούν. Ως αποτέλεσμα, δεν θα λαμβάνετε περισσότερες προσκλήσεις για έρευνες. Μετά τη διαγραφή του προφίλ σας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση από την ομάδα της VN Market Research Community ότι το προφίλ σας και όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν διαγραφεί.

Συγκατάθεση προς την Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Με την ένταξή σας στην VN Market Research Community, αποδέχεστε τους όρους της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Μπορούμε να αλλάξουμε την Πολιτική μας σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, οπότε σας συστήνουμε τακτικά να ελέγχετε την παρούσα σελίδα. Εάν πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην πολιτική εμπιστευτικότητάς μας, θα αναφέρουμε τις αλλαγές εδώ. Εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό της VN Market Research Community μετά την αλλαγή της πολιτικής μας, αυτό θα θεωρηθεί συγκατάθεση με την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί.

Ποιοι είμαστε εμείς;

Η VN Market Research

Δημοσίευση: 22 Αυγούστου 2018
Τελευταία επεξεργασία: 04 Οκτωβρίου 2021