Относно GDPR

 1. Цел на събиране на лични данни – Профилиране на всички респонденти, които участват в нашите онлайн панели и изпращане единствено и само подходящи проучвания и анкети за тях.
 2. Личните данни, които събираме за нашите респонденти са трите имена, населено място, дата на раждане и IP адрес.
 3. Преди да бъде направена всяка регистрация всички респонденти трябва да се съгласят с общите условия и да потвърдят, че имат навършени 16 години.
 4. Служителят по защита на събраните лични данни при нас е специално назначен човек, който единствено отговаря за обработката на всички събрани данни.
 5. Не събираме лични данни, които:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

– разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

– се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 1. Не събираме информация от деца – нашите услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще бъдат изтрити незабавно.
 2. Събиране на данни от трети страни или от публично достъпни източници – Конкретни технически данни и информация за използването на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook и други подобни.
 3. Не споделяме с трети лица и фирми събрани лични данни.
 4. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката – цялата информация, която получаваме се съхранява на защитен сървър, като сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на събираните лични данни.
 5. Всички респонденти на ВН Маркет Рисърч избират своя собствена парола, за да получат достъп до своите профили, която е уникална и никой друг няма достъп до нея.
 6. Права на участниците в нашите онлайн панели:

– ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ: да получат достъп до личните данни, обработвани от ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ;

– ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ: ако данните, обработени от ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ, са некоректни, непълни или неточни, респондента може да се обърне в писмена форма към ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ за коригиране на тази неточност или сам да я коригира;

– ПРАВО ВАШИТЕ ДАННИ ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ (ЗАБРАВЕНИ): да поиска прекратяване на обработката на данни(изтриване на данните от системата на ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ).

 1. Предоставяме опция за отписване от нашата онлайн общност посредством бутон във всяка една покана, която се получава за участие в ново проучване.
 2. Контакти – имаме email към сайта, който може да бъде използван специално за комуникация свързана със защита на вашите личните данни – office@vnmarketresearch.eu

14. Политика за поверителност: Улеснихме нашите респонденти да разберат каква информация събираме, защо я събираме, как я използваме, с кого я споделяме и как могат да направят избор относно нея.