ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (μερικές φορές μόνο η “Πολιτική(ες)”) διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών (μαζί με χρήστες) στον ιστότοπο της VN ​​Market Research: https://www.vnmarketresearch.eu/el/ (Το “Ιστότοπο”), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (εφεξής μόνο Κανονισμός (α) 2016/679).

Ενόψει πιθανών αλλαγών στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται περιοδικά για αλλαγές σε αυτό το έγγραφο στον ιστότοπο στην ενότητα “Σχετικά με τον GDPR”: https://www.vnmarketresearch.eu/el/gdpr/.

Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων

“VN MARKET RESEARCH” E.P.E. (“Διαχειριστής/οι προσωπικών δεδομένων ή μόνο Διαχειριστής/οι)” Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή μπορείτε να βρείτε εδώ (https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=202711932).

Ο Διαχειριστής καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων της αποθήκευσης, χρήσης, καταγραφής, οργάνωσης, προσαρμογής, μετάδοσης, αποκάλυψης, συνδυασμού, διαγραφής κ.λπ.

Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της καλής πίστης και της διαφάνειας, με βάση τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

Τύποι υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, Κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων, Σκοποί επεξεργασίας, Περίοδος αποθήκευση

Ο Διαχειριστής υποδιαιρεί δύο κατηγορίες υποκειμένων προσωπικών δεδομένων – 1. Επισκέπτες στον Ιστότοπο και 2. Εγγεγραμμένοι χρήστες του Ιστότοπου. Ανάλογα με την κατηγορία “υποκείμενο δεδομένων” – αυτή η Πολιτική καθορίζει τη σχετική ποσότητα δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους συγκεκριμένους σκοπούς και λόγους, καθώς και τις προθεσμίες για την αποθήκευσή τους.

Δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται αυτόματα για όλες τις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται παραπάνω.

Για όλους τους χρήστες (μη εγγεγραμμένους επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες) σε ορισμένες περιπτώσεις συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτόματα οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 1369/810

Διεύθυνση IP. Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού μας αναγνωρίζει και συλλέγει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας, η οποία καθορίζεται από τον πάροχο διαδικτύου σας και δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.

Συνοπτικές πληροφορίες. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο (π.χ. Google Chrome, Internet Explorer και Mozilla Firefox κ.λπ.). ο χρόνος που περάσατε στον Ιστότοπο και ποιες σελίδες του ιστότοπου επισκεφτήκατε.

Cookies: Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε σχετική πληροφόρηση και μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε πληροφορίες για εσάς που δεν εμφανίζουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην Πολιτική μας για τα cookies, η οποία ορίζεται παρακάτω στα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου.

Δεδομένα που συλλέγονται ανάλογα με την κατηγορία των χρηστών.

Επισκέπτες

Επισκέπτης είναι κάθε άτομο που φορτώνει τον Ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησής του.

 • Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία: Πληροφορίες σχετικά με ενέργειες που εκτελούνται από το υποκείμενο στον Ιστότοπο. Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης / συσκευής που χρησιμοποιείται; Διεύθυνση IP της συσκευής χρήστη, αναπόσπαστο μέρος των πληροφοριών που λαμβάνονται από κάθε ιστότοπο; Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τοποθεσίας της προσωπικής συσκευής – και τα δεδομένα τοποθεσίας παρέχονται από τον επισκέπτη.
 • Στόχοι επεξεργασίας: Παροχή βασικών και βοηθητικών λειτουργιών απαραίτητων για την ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία του Ιστότοπου.
 • Περίοδος διατήρησης: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες (μη εγγεγραμμένους χρήστες) αποθηκεύονται προσωρινά ενώ έχουν φορτώσει το περιεχόμενο του Ιστότοπου στη συσκευή τους.
 • Νομική βάση για την επεξεργασία: Πληροφορίες που, ανεξάρτητα από τη βούληση του υποκειμένου των δεδομένων, παρέχονται προκαθορισμένα από την συσκευή του.

Εγγεγραμμένοι χρήστες 

 1. Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων – Προσδιορισμός προφίλ όλων των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στα διαδικτυακά μας πάνελ και αποστολή μόνο κατάλληλων ερευνών και ερευνών για αυτούς.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους ερωτηθέντες μας είναι τα τρία ονόματα, η τοποθεσία, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση IP. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να πραγματοποιηθεί για άλλους νομικούς λόγους, όπως η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις εκ μέρους μας; ανάγκη εκτέλεσης σύμβασης κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μην απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 3. Πριν από κάθε εγγραφή, όλοι οι ερωτηθέντες πρέπει να συμφωνήσουν με τους γενικούς όρους και να επιβεβαιώσουν ότι είναι 18 ετών. Η παροχή προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι εθελοντική, με σκοπό τη χρήση του Ιστότοπου ή την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Η άρνηση παροχής των σχετικών προσωπικών δεδομένων που χρειαζόμαστε θα σήμαινε άρνηση να γίνετε μέλος της VN Market Research Community και άρνηση συμμετοχής σε διαδικτυακές έρευνες (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η VN Market Research Community και πώς λειτουργεί, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Ερωτήσεις και Απαντήσεις” – https://www.vnmarketresearch.eu/el/faq/.
 4. Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων μας είναι ένα ειδικά διορισμένο πρόσωπο που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επεξεργασία όλων των συλλεγόμενων δεδομένων.
 5. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, τα οποία:
 • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή.
 • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.
 • αποκαλύπτουν συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις, ενώσεις με θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, πολιτικούς ή συνδικαλιστικούς στόχους.
 • αναφέρονται στην υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το ανθρώπινο γονιδίωμα.
 1. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες από παιδιά – Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι ένα άτομο κάτω των 18 μας παρείχε προσωπικά δεδομένα, θα τα διαγράψουμε αμέσως. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην επιτρέπει την εγγραφή ατόμων κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ο καταχωρίζων εσκεμμένα εισάγει λανθασμένα στοιχεία για την ηλικία του, αυτός (ή οι κηδεμόνες του) είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όρος για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για εγγεγραμμένους χρήστες: Μέχρι να λάβουμε αίτηση σε ελεύθερη μορφή για τη διαγραφή του εγγεγραμμένου λογαριασμού από τον χρήστη στο ακόλουθο email: panelcare.gr@vnmarketresearch.eu. 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και προστασία τους

Παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε:

 • υπαλλήλους μας με σύμβαση εργασίας ή εργαζόμενους με αστική σύμβαση, που ασχολούνται με τις εργασίες στον Ιστότοπο.
 • σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας (διακομιστές) για τον Ιστότοπό μας και άλλες τεχνικές υπηρεσίες για τη συντήρηση των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και των υπεργολάβων τους), για το σκοπό αυτό έχουμε συνάψει την απαραίτητη σύμβαση με τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Επαγγελματίες Συμβούλους (δικηγόρους, λογιστές κ.λπ.) στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση και προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας.
 • Δημόσιες αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σε σχέση με την άσκηση των δημοσίων εξουσιών τους που τους παραχωρούνται από τη βουλγαρική νομοθεσία, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων μας.

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του Ιστότοπού μας, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται από την τεχνολογία SSL (Επίπεδο με προστατευτική υποδοχή) – μια μέθοδο κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων. Ο κωδικός πρόσβασης που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας είναι κρυπτογραφημένος για να παρέχει προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Πέραν των ανωτέρω кαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 9 παρακάτω, ο Διαχειριστής εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως, αλλά δεν περιορίζονται σε: σταθερότητα του συστήματος του Ιστότοπου; δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εγκαίρως σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος; ευκαιρία να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του με την εγγραφή τους σε σειρά μαθημάτων προστασίας δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων έχει διακοπεί, λόγω της διαγραφής του λογαριασμού σας ενόψει αιτήματος που υποβάλατε στον Διαχειριστή, ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας, για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών παραγραφής. Γενικά, αυτές οι περίοδοι είναι 5 έτη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες.

 1. Συλλογή δεδομένων από τρίτους ή από πηγές διαθέσιμες στο κοινό – Ειδικά τεχνικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από παρόχους αναλύσεων όπως το Google Analytics, το Facebook και άλλα.
 2. Δεν μοιράζουμε με τρίτους και εταιρείες τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα, πλην των σκοπών της αποθήκευσής τους, που αυτή τη στιγμή παρέχεται σε ειδικό διακομιστή που διατηρεί η SuperHosting.BG.
 3. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας κατά την επεξεργασία – Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή και έχουμε εφαρμόσει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι κατάλληλα και απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 4. Όλοι οι ερωτηθέντες της VN Market Research επιλέγουν τον δικό τους κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στα προφίλ τους, που είναι μοναδικός και κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν.
 5. Δικαιώματα που έχουν οι συμμετέχοντες στα ηλεκτρονικά μας πάνελ:
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η VNMR.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: εάν τα δεδομένα που επεξεργάζεται η VNMR είναι λανθασμένα, ελλιπή ή ανακριβή, ο ερωτηθέντος μπορεί να επικοινωνήσει με την VNMR για να διορθώσει τυχόν ανακρίβειες ή να τις διορθώσει ο ίδιος.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ: κάθε ερωτηθέντος  μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό επεξεργασίας δεδομένων του (διαγραφή δεδομένων από το σύστημα της VNMR).
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε συμβατική βάση και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να τα μεταφέρετε σε άλλο διαχειριστή ή να απαιτήσετε να τα μεταφέρουμε σε άλλο διαχειριστή.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις – όπως εάν αμφιβάλλετε για το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, Θα μπορούσατε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, σε αυτήν την επεξεργασία εάν ασκούμε αυτή τη δραστηριότητα βάσει έννομου συμφέροντος ή κατά την εκτέλεση μιας εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα υποβάλλοντας αίτηση, που πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου αναφέρονται στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Για όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου – Κανονισμός 2016/679, ισχύει ο Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η σχετική άλλη νομοθεσία.

 1. Παρέχουμε επιλογή διαγραφής από την ηλεκτρονική μας κοινότητα χρησιμοποιώντας ένα κουμπί που είναι διαθέσιμο σε κάθε πρόσκληση συμμετοχής σε νέα έρευνα που λαμβάνει κανείς.
 2. Επαφές – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας ειδικά σχετικά με θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων: office@vnmarketresearch.eu
 3. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων: Είχαμε διευκολύνει τους ερωτηθέντες μας να κατανοήσουν ποιές πληροφορίες συλλέγουμε, γιατί τις συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, με ποιούς τις μοιραζόμαστε και σχετικά με το πώς μπορούν να κάνουν επιλογή γι’ αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μια μικρή ποσότητα πληροφοριών που ένας διακομιστής Ιστού στέλνει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επιτρέποντας στον διακομιστή να συλλέγει σχόλια από το πρόγραμμα περιήγησης. Συνήθως, ο σκοπός τους είναι να μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας και τη συμπεριφορά της όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Τα cookies κάνουν επίσης τον ιστότοπό σας ασφαλέστερο και ταχύτερο απομνημονεύοντας και στέλνοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως η εγγραφή σας και οι πληροφορίες γλώσσας.

Αυτή η πολιτική cookies ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες του Iστότοπου, αφού έχουν συνδεθεί στο λογαριασμό τους και έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους να αποδεχτούν αυτήν την Πολιτική cookies, επιβεβαιώνοντας ένα οπτικοποιημένο μήνυμα συστήματος.

Η χρήση των cookies γίνεται με σκοπό: τη διασφάλιση της ασφαλούς και κανονικής λειτουργίας του Ιστότοπου; πρόληψη κακόβουλων ενεργειών; παρέχοντας καλύτερες και πιο εξατομικευμένες πληροφορίες σε λιγότερο χρόνο.

Η νομική βάση στην οποία συλλέγονται τα cookies είναι η συμμετοχή των αντίστοιχων εγγεγραμμένων χρηστών στον κατάλληλο διαδικτυακό πάνελ.

Η περίοδος αποθήκευσης cookie στην τελική συσκευή σας είναι προσωρινή, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας και διαγράφουν τη στιγμή που αποσυνδεθείτε από αυτόν.

Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε cookies και να αφαιρέσετε τα cookies, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Γνωρίζετε πότε και εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας λαμβάνει cookies, όπως σας ειδοποιεί με την πρώτη επίσκεψη. Αυτό σας επιτρέπει να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies περιόδου λειτουργίας.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να έχει ρυθμιστεί να απορρίπτει τα cookies. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/ ή τον Οδηγό Microsoft Cookie https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε να αφαιρέσετε τα cookies μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει την αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο.

Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική μας για τα cookies θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα. Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies περιόδου λειτουργίας:

– Cookie σύνδεσης.

– Cookie Security Socket Layer (SSL).

– Cookie, έλεγχος εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

– Cookie για τη διασφάλιση της ασφάλειας του Opt-Out.