ОБЩИ УСЛОВИЯ (правила) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Настоящите Условия (Правила) уреждат отношенията между ВН Маркет Рисърч ЕООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост Панелист), което ползва Интернет страниците на VN Market Research и/или услугите, предоставяни чрез тях. Ако не сте съгласни с условията, моля не използвайте сайта. Ползването на https://panel.vnmarketresearch.eu/bg/ ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Само Панелисти, които са извършили валидна регистрация на интернет страницата на VN Market Research могат да ползват услугите, предоставяни чрез нея.

Регистрацията на Интернет страницата по т.1, е безплатна.

Ползване на тази интернет страница и услугите предлагани на нея

Използването на тази интернет страница се извършва единствено съобразно условията на този договор, само за лично ползване с нерекламна цел. Право на членство се предоставя на лица на възраст над 18 години или на непълнолетни лица над 14 години, които имат позволението на родителите си да открият и поддържат он-лайн акаунт. В случай, че не отговаряте на критериите, моля, не използвайте нашите услуги. Можете да прекратите членството си в панела по всяко време, съгласно нашата Политика на конфиденциалност.

Право на членство

Право на членство се предоставя на лица на възраст над 18 години или на непълнолетни лица над 14 години, които имат позволението на родителите/настойниците си да открият и поддържат он-лайн акаунт. В случай, че не отговаряте на критериите, моля не използвайте нашите услуги. VN Market Research може да откаже своите услуги на всеки и по всяко време по собствено усмотрение.

Парола

Страницата може да посетите като гост без да използвате потребителска парола. За да използвате някои определени услуги на страницата като например участие в проучвания, трябва да бъдете регистриран член на VN Market Research Community. Личната информация, която предоставяте при Вашата регистрация, трябва да бъде валидна. При предоставяне на недостоверна, некоректна или непълна информация на нас или наши представители, партньори или трети лица относно нас, VN Market Research  има право да прекрати Вашето членство, да откаже достъпа Ви до тази страница и да отнеме натрупаните Ви до този момент онлайн точки и/или награди. За да имате достъп до членската зона, трябва да въведете парола и личен имейл адрес. Вие сте отговорни: (1) да пазите Вашата парола в тайна и да поемете пълната отговорност за действията извършени с Вашата парола; (2) да не предоставяте Вашата парола на други потребители; (3) в случай на неоторизирана употреба на Вашия акаунт, незабавно да ни уведомите. В он-лайн панела на VN Market Research може да се регистрира само едно лице от домакинството, но в проучванията могат да участват и други, нерегистрирани членове (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга и др.). В тези случаи VN Market Research ще Ви уведоми предварително, за да получи Вашето и тяхното съгласие, без да е необходима нова регистрация. VN Market Research си запазва правото да използва информация като имейл адрес, дата на регистрация и IP адрес с цел проверка достоверността на самите регистрации. В случай, че VN Market Research установи, че е постъпвано некоректно при регистрация или участието в нашите он-лайн проучвания, използвайки повече от един имейл адрес или подвеждаща информация довела до това, VN Market Research ще бъде принуден да премахне тези регистрации от нашата система.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на тази интернет страница, текст, видео, картинки, аудио визия, логота и други материали са интелектуална собственост на ВН Маркет Рисърч ЕООД.

Неправомерно използване на интернет страницата

Не е позволено да използвате техники за съхраняване и разпространение на информация от страницата на панела или да променяте и манипулирате отговорите, резултатите, и наградите от проучванията. Възпрепятстването на нормалното функциониране на интернет страницата е неправомерно. Публикуването на заплахи, обиди, както и всякакви противозаконни материали е забранено. Данните на лица, публикували подобни материали ще бъдат предоставени на властите при поискване. VN Market Research може да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за:

(а) съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на ВН Маркет Рисърч ЕООД или сайта;

(б) защита и запазване на правата и собствеността на ВН Маркет Рисърч ЕООД или или сайта;

(в) действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на служители, представители или потребители на продуктите и услугите на ВН Маркет Рисърч ЕООД, както и членове на обществото.

Промяна на профила

Очакваме от Вас да ни информирате, ако настъпят промени в личната Ви информация: име, имейл адрес, както и демографска информация, както е описано тук. Промените се извършват в личния Ви профил, след като влезете в членската зона с въвеждане на парола и имейл адрес. VN Market Research Community от своя страна ще обнови профила Ви в базата данни. Ако по някаква причина не желаете да сте повече член на VN Market Research Community и да участвате в он-лайн маркетингови проучвания, може да поискате Личната Ви Информация да бъде премахната от списъка ни с активни членове по всяко време по следните начини:
Отказ от членство става като изпратите имейл на адрес panelcare.bg@vnmarketresearch.eu

Връзка с VN Market Research Community

Всички писма, които изпращате до VN Market Research Community, съдържащи някаква информация, въпроси, коментари, предложения и други ще бъдат считани за неконфиденциални и без повишен приоритет, освен ако това не е предварително посочено.