ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρόντες Όροι (Κανόνες) διευθετούν τις σχέσεις μεταξύ της VN Market Research Μονοπρόσωπι ΕΠΕ και κάθε προσώπου (καλούμενο εφ’ εξής για χάριν συντομίας Μέλος), που χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες της VN Market Research και/ ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η χρήση της https://panel.vnmarketresearch.eu/el/ θα θεωρείται εκδήλωση συγκατάθεσης με τους ως άνω όρους.

Μόνο Μέλη που έχουν κάνει έγκυρη εγγραφή στην Ιστοσελίδα της VN Market Research μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής.

Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα του σημ. 1 είναι δωρεάν.

Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτήν.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μόνο για προσωπική χρήση για μη διαφημιστικούς σκοπούς. Δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών ή σε ανηλίκους άνω των 14 ετών με την συγκατάθεση των γονέων τους να ανοίξουν και να διατηρήσουν διαδικτυακό πρόφιλ. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεστε στα κριτήρια, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την Πολιτική Εμπιστευτικότητάς μας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών ή σε ανηλίκους άνω των 14 ετών με την συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους να ανοίξουν και να διατηρήσουν διαδικτυακό πρόφιλ. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεστε στα κριτήρια, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Η VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δύναται να αρνηθεί τις υπηρεσίες της στον καθένα και ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.

Κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ως επισκέπτης χωρίς να χρησιμοποιείτε κωδικό χρήστη. Για να χρησιμοποιήσετε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες της σελίδας όπως π. χ. συμμετοχή σε έρευνες, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος της VN Market Research Community. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, πρέπει να είναι έγκυρα. Σε περίπτωση παροχής αναληθών, λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων σε μας ή σε αντιπροσώπους, συνεργάτες μας ή τρίτα πρόσωπα, η VN Market Research δικαιούται να απορρίψει την πρόσβασή σας στη σελίδα και να αφαιρέσει τους συγκεντρωμένους μέχρι τη στιγμή εκείνη διαδικτυακούς πόντους ή/ και βραβεία. Για να έχετε πρόσβαση στη ζώνη μελών, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό και την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση. Φέρετε ευθύνη:

(1) για την φύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας μυστικό και να αναλάβετε όλη την ευθύνη για τις πράξεις, που έχουν πραγματοποιηθεί με την χρήση του.

(2) να μην παρέχετε τον κωδικό σας σε άλλους χρήστες,

(3) σε περίπτωση μη εγκεκριμένης χρήσης του πρόφιλ σας πρέπει άμεσα να μας ενημερώσετε.

Στο διαδικτιακό πάνελ της VN Market Research, μπορεί να εγγραφεί μόνο ένα άτομο της οικίας, αλλά στις έρευνες μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα μη εγγεγραμμένα μέλη (μητέρα, πατέρας, αδερφός, αδερφή, σύζυγος κ.α.). Στις περιπτώσεις αυτές η VN Market Research θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων για να λάβει την συγκατάθεσή σας και την συγκατάθεσή τους χωρίς να χρειάζεται νέα εγγραφή. Η VN Market Research διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δεδομένα όπως π. χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διεύθυνση IP, με σκοπό τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγραφών. Σε περίπτωση που η VN Market Research διαπιστώσει ότι υπάρχει καταχρηστική συμπεριφορά κατά την εγγραφή ή την συμμετοχή στις διαδικτυακές έρευνες χρησιμοποιώντας περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή παραπλανητικά στοιχεία που έχουν οδηγήσει σε αυτό, η VN Market Research θα αναγκαστεί να διαγράψει τις εγγραφές αυτές από το σύστημά της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, τα κείμενα, τα βίντεο, οι εικόνες, τα οπτικοακουστικά μέσα, το λογότυπο και τα λοιπά υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Παράνομη χρήση της ιστοσελίδας

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές αποθήκευσης και διανομής πληροφοριών από την σελίδα του πάνελ ή να τροποποιείτε και χειραγωγείτε τις απαντήσεις, τα αποτελέσματα και τα βραβεία των ερευνών. Η παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι παράνομη. Η δημοσίευση απειλών, προσβολών και κάθε είδους παράνομων υλικών απαγορεύεται. Τα στοιχεία των προσώπων, που έχουν δημοσιεύσει παρόμοια υλικά θα παρέχονται στις αρχές κατόπιν ζητήσεως. Η VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, με την κατανόηση, ότι αυτό χρειάζεται για:

(α) την τήρηση της νομοθεσίας ή την εκτέλεση δικονομικής διαδικασίας της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή του ιστοτόπου,

(β) την προστασία και διατήρηση των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή του ιστότοπου.

(γ) τις ενέργειες σε περίπτωση επειγόντων παραστατικών με στόχο την υπεράσπιση της προσωπικής ασφάλειας και αυτής των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή χρηστών των προϊόντων και των υπηρεσιών της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, καθώς και των μελών της κοινότητας.

Αλλαγή προφίλ

Αναμένουμε να μας ενημερώσετε εάν προκύψουν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και δημογραφικά στοιχεία, όπως περιγράφονται εδώ. Οι μετατροπές πραγματοποιούνται στο προσωπικό σας προφίλ μετά μπείτε στη ζώνη μελών με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης και ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η VN Market Research Community από την πλευρά της θα ανανεώσει το προφίλ σας στη βάση δεδομένων. Εάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την διακοπή της συμμετοχής σας στην VN Market Research Community και την συμμετοχή σας σε διαδικτυακές έρευνες αγοράς, δύναται να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη λίστα των ενεργών μελών μας ανά πάσα στιγμή με τους ακόλουθους τρόπους:

Η Άρνηση συμμετοχής πραγματοποιείται με την αποστολή e-mail στη ηλ. Διεύθυνση: panelcare.gr@vnmarketresearch.eu

Επικοινωνία με την VN Market Research Community

Όλες οι επιστολές που στέλνετε στην VN Market Research Community, που περιέχουν πληροφορίες, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις και άλλα, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και χωρίς αυξημένη προτεραιότητα, εκτός και αν αυτό έχει υποδειχθεί εκ των προτέρων.